Katu Kanga at Manureva Aquafest 2015

Our Katu Kanga boys take you to Aitutaki to enjoy the Manureva Aquafest 2015..